Litwo Ojczyzno Moja – o historii, legendzie i niedzieli miłosierdzia