Matka Boża Nieustającej Pomocy. Historia obrazu i sanktuartium.