Matka Boża Nieustającej Pomocy. Historia obrazu i sanktuartium.

Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rzymie.
Niewielki kościół redemptorystów znajdujący się zaledwie kilka kroków od Bazyliki Matki Bożej Większej w centrum Rzymu. Niezwykłe miejsce, nie wszystkim znane. Dlatego dziś zachęcam do zapoznania się z historią tego miejsca i odwiedzenia go przy okazji pobytu w Rzymie.


Historia kupca który ukradł „naszą Matkę”

Historia obrazu sięga XVI wieku, zgodnie z tradycją opowiadająca o kupcu greckim, pochodzącym z Kredy dokładnie, który to miał ukraść obraz z jednego z kościołów. Podobno rzucił go między swój towar i wyruszył w podróż na zachód. Droga była ciężka, panowała straszna burza i tylko dzięki Matce Boskiej która podróżowała wraz z nim, kupiec przeżył.  Po roku przybył do Rzymu z obrazem. Zatrzymał się u swojego przyjaciela, ponieważ stan jego zdrowia był bardzo zły. Na łożu śmierci, zwierzył się przyjacielowi z kradzieży obrazu. Poprosił go by ten oddał obraz do kościoła w jego imieniu. Obiecał że tak uczyni. Po śmierci kupca, przyjaciel chciał wypełnić jego wolę, jednak jego małżonka postanowiła zachować obraz w domu, dla siebie , dla rodziny.

Po kilku tygodniach Matka Boska objawiła się sześcioletniej córce gospodarza, by ta powiedziała matce i babce aby zwróciły obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy do kościoła Św. Mateusza. Znajdującego się miedzy Bazyliką MB Większej A Lateranem.

Tradycja przekazuje, że z wielkim trudem, kobieta oddała obraz do owego kościoła w dniu 27 marca 1499r.  I przez 300 lat Obraz ten był czczony w tym właśnie miejscu.

Lata w ukryciu

Koniec wieku XVIII był okresem bardzo burzliwym w całym kraju. W 1798 r, wojna dotarła do Rzymu kościół Św. Mateusza jak i wiele innych zostało całkowicie zniszczonych i ograbionych. Bracia zakonnicy opiekujący się obrazem z zakonu irlandzkich augustianów zabrali ze sobą obraz, uciekając z klasztoru. Ostatecznie w 1819 r. irlandzcy augustianie przenieśli się do Kościoła MB z Posterula, niedaleko Tybru. Z racji tego, że znajdował się tam już czczony obraz MB Łaskawej, obraz z kościoła Św. Mateusza, znalazł swoje miejsce w prywatnej kaplicy klasztoru. Lekko zapomniany przez wszystkich.

Augustyn Orsetti

Zdawać by się mogło, że wszyscy zapomnieli już o obrazie Matki Bożej Nieustającej Pomocy, jednak zakonnik Augustyn Orsetti wraz z młodym ministrantem Michałem Marchi często odwiedzał cudowny obraz. Zakonnik przykazał ministrantowi nigdy nie zapomnieć o tym wyjątkowym, cudownym obrazie. Z bólem serca patrzył jak obraz samotnie pokrywa się kurzem. Zmarł w wieku 86 lat i nie doczekał niestety publicznego wystawienia obrazu na ołtarzu.

Odnalezienie obrazu

W styczniu 1855 r. misjonarze redemptoryści zakupili posiadłość w Rzymie, zamieniając ją w dom generalny zgromadzenia. Ziemia ta była w zasadzie praktycznie tym miejscem, które przed wiekami Maryja wskazała jako miejsce gdzie miał znajdować się obraz, miejsca w którym stał kościół św. Mateusza. Nie wiedząc o tym zakonnicy, których zakon dość szybko się rozrastał, rozpoczęli budowę kościoła dedykowanego św. Alfonsowi Liguori, założycielowi zgromadzenia.

Nowi zakonnicy

24 grudnia 1855 r. nowi zakonnicy rozpoczęli swój nowicjat w zakonie. Jednym z nich był Michał Marchi, ministrant posługujący wraz z ojcem Augustynem Orsetti. Bracia zakonnicy byli ciekawi miejsca, w którym zbudowali kościół. Natknęli się na dokumenty, mówiące o tym, że w tym miejscu dawniej znajdował się Kościół pw. Św. Mateusza  oraz cudowny obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Braci zakonników bardzo zaciekawiły losy obrazu MB i rozpoczęli poszukiwania informacji na jej temat. Pewnego dnia Michał Marchi przypomniał sobie, że przecież widywał ten obraz wraz z Augustynem Orsetti w prywatnej kaplicy MB z Posterula.

Odzyskanie Ikony

Bracia redemptoryści zapragnęli odzyskać Obraz z Kościoła MB z Posterula do jego pierwotnej lokalizacji. Zwrócili się z prośbą do Papieża Piusa IX aby pozwolił na przeniesienie obrazu do nowo wybudowanego kościoła pw. Św. Alfonsa Liguori. W styczniu 1866 r. obraz zostaje przekazany redemptorystom a Papież Pius IX miał wypowiedzieć słowa do zakonników „uczyńcie Ją znaną na całym świecie”.

Polski akcent

Miłym i ciekawym akcentem dla nas Polaków, jest fakt, że renowację obrazu powierzono polskiemu artyście Leopoldowi Nowotnemu. Odnowiony Obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy został oddany do kultu publicznego 26 kwietnia 1866 r.

Od tego czasu bracia redemptoryści wykonują powierzone im zadanie i rozpowszechniają kult Matki Boskiej Nieustającej Pomocy na całym świecie.

23 czerwca 1867 r. nastąpiła uroczysta koronacja obrazu

27 czerwca każdego roku dzień ten jest poświęcony Matce Boskiej Nieustającej Pomocy

W Szczecinie kopię obrazu można zobaczyć m.in. w Kościele pw. Świętej Rodziny czy w Parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Golęcinie.


Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku. Nasza oferta na stronie www.santaklara.pl